CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton-conducting zirconium phosphate/poly(vinyl acetate)/glycerine gel electrolytes

G Vaivars ; Maurizio Furlani (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik) ; C Granqvist
Journal of Solid State Electrochemistry Vol. 7 (2003), 10, p. 724-728.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2011-06-14.
CPL Pubid: 141652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur