CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partial linearization methods in nonlinear programming

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 78 (1993), 2, p. 227-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur