CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A unified description of iterative algorithms for traffic equilibria

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
European Journal of Operational Research Vol. 71 (1993), 2, p. 154-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141649

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur