CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A class of gap functions for variational inequalities

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson
Mathematical Programming, A Vol. 64 (1994), 1, p. 53-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141647

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur