CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the convergence of descent methods for monotone variational inequalities

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Operations Research Letters Vol. 16 (1994), 5, p. 265-269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141645

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur