CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditional subgradient optimization - theory and applications

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Ann-Brith Strömberg ; Torbjörn Larsson
European Journal of Operational Research Vol. 88 (1996), 2, p. 382-403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 141640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Tillämpad matematik
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Conditional Subgradient Methods and Ergodic Convergence in Nonsmooth Optimization