CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An algorithm for the stochastic user equilibrium problem

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Jan Lundgren ; Olof Damberg
Transportation Research, Part B Vol. 30 (1996), 2, p. 115-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur