CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topology optimization of sheets in contact by a subgradient method

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 40 (1997), 7, p. 1295-1321.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur