CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Merit functions and descent algorithms for a class of variational inequality problems

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Optimization Vol. 41 (1997), 1, p. 37-55.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141637

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur