CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decomposition methods for differentiable optimization problems on Cartesian product sets

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Computational Optimization and Application Vol. 9 (1998), 1, p. 5-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur