CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergodic convergence in subgradient optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematik)
Optimization Methods and Software Vol. 9 (1998), 1 & 3, p. 93-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 141631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Conditional Subgradient Methods and Ergodic Convergence in Nonsmooth Optimization