CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cost approximation: A unified framework of descent algorithms for nonlinear programs

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
SIAM Journal on Optimization Vol. 8 (1998), 2, p. 561-582.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur