CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Side constrained traffic equilibrium models: analysis, computation and applications

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson
Transportation Research, Part B Vol. 33 (1999), 4, p. 233-264.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141626

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur