CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic bilevel programming in structural optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Laura Wynter ; Snorre Christiansen
Structural and Multidisciplinary Optimization Vol. 21 (2001), 5, p. 361-371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141619

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur