CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Existence and continuity of optimal solutions to some structural topology optimization problems including unilateral constraints and stochastic loads

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
ZAMM (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik) Vol. 82 (2002), 7, p. 435-459.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141618

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur