CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A bilevel optimization model and descent algorithm for traffic management

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; R Tyrrell Rockafellar
Transportation Science Vol. 36 (2002), 3, p. 271-291.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur