CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic structural topology optimization: Existence of solutions and sensitivity analyses

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Anton Evgrafov (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
ZAMM (Zeitschrift f¨ur Angewandte Mathematik und Mechanik) Vol. 83 (2003), 7, p. 479-492.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori
Övrig teknisk mekanik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur