CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic structural topology optimization: Discretization and penalty function approach

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Anton Evgrafov (Institutionen för matematik)
Structural and Multidisciplinary Optimization Vol. 25 (2003), 3, p. 174-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur