CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the convergence of conditional epsilon-subgradient methods for convex programs and convex-concave saddle-point problems

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson
European Journal of Operational Research Vol. 151 (2003), 3, p. 461-473.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 141599

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Energi
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur