CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voices on learning and instruction in mathematics

Jonas Emanuelsson ; Laura Fainsilber (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Johan Häggström ; Angelika Kullberg ; Berner Lindström ; Madeleine Löwing
(2011)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: MatematikdidaktikDenna post skapades 2011-06-10. Senast ändrad 2011-08-18.
CPL Pubid: 141500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM (GU)
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Subject didactics

Chalmers infrastruktur