CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ambivalent Intercalators for DNA: L-Shaped Platinum(II) Complexes

Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Matteo Cusumano ; Maria Letizia Di Pietro ; Antonino Giannetto ; Francesco Nicolò
Inorganic Chemistry Vol. 43 (2004), 7, p. 2416-2421.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-06-10.
CPL Pubid: 141498

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur