CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of a hairpin polyamide on DNA melting: comparison with distamycin and Hoechst 33258

Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Christina Bratwall (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Peter L. James ; Loic Le Strat ; Ulf Ellervik ; Tom Brown ; Keith R. Fox
Biophysical Chemistry (0301-4622). Vol. 111 (2004), 3, p. 205-212 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polyamide, Distamycin, Hoechst 33258, Molecular beacons, DNA meltingDenna post skapades 2011-06-10.
CPL Pubid: 141496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur