CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indikatorer på miljöanpassning

Miljöprofil 2000

Marie Nordman (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1999. - 31 s.
[Rapport]

Femton områden av stor betydelse för en bred och trovärdig miljö- och hälsoanpassning av verksamheter har avgränsats. För varje område anges miljöindikatorer som möjliggör bedömning på en poängskala. Indikatorerna ger ett dynamiskt hjälpmedel för seriöst förbättrad miljöprofil. De kan tillämpas på stora som små verksamheter alltifrån företag och skolor till enskilda hushåll. Rapporten kan även användas för utbildning.

Nyckelord: miljö, ekologi, transporter, energi, kemikalier, hälsa


Rapporten är en uppföljning av Marie Nordmans examensarbete från 1998. Den har testats och modifierats i samband med konkreta tillämpningar i studentarbeten.Denna post skapades 2011-06-09. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 141485

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur