CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracing and understanding the origin of incubators resources and goals

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
18th International product development management conference "Innovate through design", Delft, the Netherlands. (1998-7374). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-06-09.
CPL Pubid: 141463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur