CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nourishment for the piggy bank: facilitation of external financing in incubators

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Lars Bengtsson
International Journal of Technology Transfer and Commercialisation (IJTTC) (1470-6075). Vol. 10 (2011), 3/4, p. 354-374.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: business incubators, new technology-based firms, NTBFs, financing, liabilities of newness, facilitationDenna post skapades 2011-06-09. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 141462

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur