CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genetiska tester och personförsäkringar. En analys. (Bilaga 3)

Gunnar Falkemark ; Göran Flood ; Sture Gustafson ; Niklas Juth ; Annika Lindblom ; Christian Munthe ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematisk statistik) ; Anders Olauson ; Jan Wahlström ; Barbro Westerholm ; Lotta Vahlne Westerhäll
Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) p. 425-459. (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: etik, genteknik, gentester, försäkringar, lagstiftningDenna post skapades 2011-06-08. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 141446

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Filosofiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, genetik (1994-2011)
Juridiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Medicinsk genetik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Socialrätt
Försäkringsrätt
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Barn
Teknik och social förändring
Praktisk filosofi

Chalmers infrastruktur