CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Total Quality Management as a Tool for Organizational Change - The case of Motorola

Sverker Alänge (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
1992.
[Rapport]

Nyckelord: Six Sigma, TQM, organizational change, leadership, technical-social-political-cultural dimensionsDenna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2011-06-08.
CPL Pubid: 141404

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CIM-working papers - Department of Industrial Management, Chalmers University of Technology WP 1992-01