CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Gas Phase Reactions on DME-SCR over gamma-alumina

Stefanie Tamm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 141 (2011), 5, p. 656-664.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Above 300 A degrees C, gas phase reactions occur between dimethyl ether (DME), NO and O-2 generating NO2. The influence of these reactions on DME-SCR was studied in a setup that decoupled the occurrence of gas phase reactions from catalyst temperature. NOx conversion decreased at 350 A degrees C and increased at 250 A degrees C due to less DME available and higher NCO conversion with NO2, respectively.

Nyckelord: DME, Dimethyl ether, Gas phase reaction, NOx-reduction, gamma-alumina, Transmission infrared spectroscopy, selective catalytic-reduction, low-temperature oxidation, lean nox, reduction, in-situ ftir, dimethyl ether, nitrogen-oxides, reaction-mechanism, ag/al2o3 catalyst, higher hydrocarbons, ir, spectroscopyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 141397

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur