CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling reliability of structure with respect to incipient mould growth

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Ingemar Samuelson ; Pernilla Johansson
Proceedings of NSB 2011 9th Nordic Symposium on Building Physics, 29 May - 2 June 2011, Tampere, Finland. Editors: Juha Vinha, Jarkko Piironen, Kati Salminen. Vol. 2(3) (2011), p. 875-882.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: building, mould germination, uncertainty, reliability, risk, system isoplethsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 141395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Tillämpad matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur