CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new MoVI Schiff base complex: methanol[N'-(3-methoxy-2-oxidobenzylidene)benzohydrazidato]dioxidomolybdenum(VI)

I. Sheikhshoaie ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; S.A. Yasrebi
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports (1600-5368). Vol. E67 (2011), 7, p. m839-m840.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the title benzilidene Schiff base molybdenum(VI) complex, [Mo(C15H12N2O3)O2(CH3OH)], the MoVI ion is coordinated by two oxide O atoms and by two O atoms and one N atom of the tridentate N'-(3-methoxy-2-oxidobenzylidene)benzohydrazidate (L) Schiff base ligand. The methanol O atom completes the distorted octahedral configuration of the MoVI atom. Strong O-H...N hydrogen bonds form a C(5) chain around a 21 screw axis. Weak C-H...O hydrogen bonds are also present.

Nyckelord: X-ray crystal structure, Schiff base complexDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2011-11-16.
CPL Pubid: 141384

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Koordinationskemi
Fasta tillståndets kemi
Bio-oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur