CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing an Open Access Culture among Researchers: Experiences and Challenges at Two Academic Organizations in Sweden

Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek) ; Jessica Lindholm
Serials Review Vol. 37 (2011), 2, p. 67-69.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Open AccessDenna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 141378

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur