CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecotoxicological effects on biogeochemical processes in marine sediment

Hans Blanck ; P Hall ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Kurt Strömberg
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141372

 

Institutioner (Chalmers)

Botaniska institutionen (1988-2005)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur