CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations of the carbon system together with CTD data from cruise with R/V Håkon Mosby in the Norwegian, Greenland and Island Seas during late summer 1991

Lena Lundberg ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; S Österhus
Göteborg : University of Gothenburg, 1995.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141369

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur