CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Refined Problem Definition Report from the Pulp and Paper Case Study Work Package 3, deliverable 4 of the OMNIITOX project

Jan Bresky ; Till Bachmann ; Michael Hauschild ; Morten Birkved ; Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur