CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring an open innovation project unleashing the creative potential: Stories of resistance and emancipation

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
EGOS 2011, July 5-7, Gothenburg (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur