CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turning Open Innovation into Practice: Open Innovation Research through the Lens of Managers

Eleni Giannopoulou ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
International Journal of Innovation Management (1363-9196). Vol. 15 (2011), 3, p. 505-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Managerial practices for open innovation collaboration: Authoring the spaces "in-between"