CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Type-directed weaving of aspects for higher-order functional languages

Meng Wang (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; kung chen ; Siau−Cheng Khoo
Proceedings of the ACM SIGPLAN Workshop on Partial Evaluation and Program Manipulation p. 78--87. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-01.
CPL Pubid: 141329

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)