CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of over-the-air performance of multi-antenna terminals: correlation and efficiency measurements in reverberation chamber

E. Lundin ; Magnus Franzén ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
European Conference on Antennas and Propagation 2011, 11-15 April 2011, Rome (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-31.
CPL Pubid: 141299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur