CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Including embedded element antenna characteristics in winner ii channel models and comparison with isotropic propagation environment

Ulf Carlberg ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011. Rome, 11-15 April 2011 p. 2038-2041. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

An independent implementation of a part of the Winner II channel models is compared with the isotropic propagation environment. Convergence of diversity gain and capacity to their ergodic values is presented for a terminal with two antennas using embedded element far-field functions.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-31. Senast ändrad 2013-06-26.
CPL Pubid: 141295

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur