CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silica-based highly nonlinear fibers with a high SBS threshold

L. Grüner-Nielsen ; S. Herstrom ; S. Dasgupta ; D. Richardson ; D. Jakobsen ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M.E.V. Pedersen ; B. Pálsdóttir
2011 IEEE Winter Topicals, WTM 2011 p. 171-172. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Results on the suppression of stimulated Brillouin scattering in highly non linear fibers with both germanium- and aluminum-doped cores based on spooling the fiber with a linear strain gradient are compared and presented.Denna post skapades 2011-05-31. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141291

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur