CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waveguide-Finite-Element basierte Parameterstudie zum Rollwiderstand von PKW-Reifen

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrick Sabiniarz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
DAGA 2011, Fortschritte der Akustik, 37. Deutsche Jahrestagung für Akustik, 21.--24. März 2011, Düsseldorf p. 775-776. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: tyre, rolling resistance, parameter study, waveguide finite element, structural dynamicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-31. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 141246

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Akustik

Chalmers infrastruktur