CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a screening procedure for identification of representative case-studies describing the economy-wide emissions of chemical substances from articles during their life-cycle

Chemitecs report P2-D3-IR

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 8 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur