CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Urban Development (SUD), A Research Programme Proposal to the Foundation for Strategic Environmental Research MISTRA, School of Environmental Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Bo Lind ; Björn Malbert (Sektionen för arkitektur) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Knut Strömberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 60 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141217

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur