CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecological Risk Assessment of Human Impacts on an Aquatic Ecosystem in the Brazilian Rain Forest

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys) ; Pedro Gerhard ; Sonia Buck ; Johanna Lundqvist ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Poster presentation 20th Annual Meeting of SETAC, Philadelphia, USA (1999)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141216

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur