CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing causality between exposure to metals and effects on fish in a rain forest reserve

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys) ; Pedro Gerhard ; Linda Andersson ; Sebastien Rauch (Institutionen för Vatten Miljö Transport) ; Joachim Sturve ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Oral presentation 22nd Annual Meeting for Society of Environmental Toxicology and Chemistry. November 11-15 Baltimore, USA. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-05-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 141211

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)
Zoologiska institutionen, zoofysiologi (1988-2011)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur