CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handling data in OMNIITOX - data quality foundation, availability of substance property data & data acquisition

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Stefan Scheer
oral presentation 14th Annual Meeting of SETAC Europe, Prague, Czech Republic, April 2004. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141204

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur