CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishment of an energy combine for production of electricity, heat and pellets using corn residues in Jilin, China: a feasibility study

Shaojun Xiong ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Matti Parikka ; Raida Jirjis ; Sten Dahlqvist ; Rolf Olsson ; Jan Burvall ; Hua Chen ; Lars Atterhem
Umeå, Sweden : Unit of Biomass Technology and Chemistry Swedish University of Agricultural Sciences Umeå, Sweden, 2006. - 63 s.
[Rapport]

Nyckelord: biomass, agro- and forest residues, pellet fuel, high efficient energy combine, Kellefteå Kraft, Jilin, Kerchin Grassland Industries, ChinaDenna post skapades 2011-05-28. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 141144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur