CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frukost för Hälsa

Hotell och Konferens

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 10 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Hotell och konferenser har egna starka skäl att erbjuda en hälsoriktigare attraktiv frukost och bidrar då också till bättre folkhälsa. Gäster får impulser som kan sprida bättre vanor.

Bra frukostar vid sex olika hotell har jämförts för tio delområden. Stora skillnader finns för vissa av dessa områden vilket visar på stor potential för förbättringar. Särskilt för flingor, fil, bröd, frukt och drycker behöver utbudet förbättras. Information på buffébordens skyltar och via hemsidor kan utvecklas till bra stöd för gäster.

Nyckelord: kolhydrater, socker, GI, fetter, antioxidanter


Sist i rapporten finns två sidor som kan tas ut och användas för gästers utvärdering av frukosten på sina hotell.

Dessa sidor kan också användas för frukostvärdens och hotellets planering av och information om frukosten.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-28. Senast ändrad 2011-06-01.
CPL Pubid: 141139

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur