CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On emission certification of heavy-duty hybrid electric vehicles using hardware-in-the-loop simulation

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Esteban R. Gelso (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Mattias Åsbogård ; Michael Hygrell ; Ove Sponton ; Nils-Gunnar Vågstedt
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-27. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 141103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Systemteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R009/2011