CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Compact 557 GHz Heterodyne Receiver

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
6th ESA Workshop on Millimetre-Wave Technology and Applications (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present the development of a compact 557 GHz receiver front-end, based on a Schottky diode membrane mixer, HBV and mHEMT MMIC LO-technology.

Nyckelord: HBV, Schottky diode, mHEMT, MMICDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141048